Teknoloji

Anayasa Mahkemesi İnternet Yasası’nın bazı hükümlerini iptal etti

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “İnternet Yasası” olarak bilinen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun”da değişiklik gerçekleştiren 6518 sayılı Kanun’un bazı hükümlerini iptal etti. Yüksek Mahkeme tarafından alınan bu karar, çeşitli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Hürriyet’in haberine göre, Yüksek Mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı başvurunun ardından 6 Şubat 2014 tarihli 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemini değerlendirmeye aldı. Ana muhalefet partisinin açtığı dava, mahkeme tarafından esastan sonuçlandırıldı.

Anayasa Mahkemesi, Kanun’un 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesine eklenen “İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında, talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır.” hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi İnternet Yasası olarak bilinen 5661 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen 3, 4, 5. ve 6. fıkraların da iptali yönünde karar aldı. Söz konusu fıkralardan üçüncüsünde “Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini 1 yıldan az ve 2 yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.”, dördüncüsünde ise “Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.” hükmü bulunuyordu.

İptaline karar verilen bir diğer hüküm olan beşinci fıkra, “Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.” ibaresini barındırıyordu. Altıncı fıkra ise yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirası’na kadar idari para cezası verilmesine hükmediyordu.

“Erişim sağlayıcının yükümlülükleri” ismini taşıyan 6. maddede bulunan “Erişim sağlayıcı, erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla ve Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla, yükümlüdür.” ibareleri de yine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İptal hükümleri, gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlükte olacak. Yüksek Mahkeme, Kanun’un, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına, internet ortamında yapılan yayın içeriğini durdurma yetkisi veren hükümlerin iptal istemlerini ise geri çevirdi.

Teknoblog’u XFlipboard, Google Haberler ve Instagram‘da takip et!

İLGİLİ HABERLER