Teknoloji

BTK’nın üçüncü çeyrek elektronik haberleşme sektörü yayınlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2011 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait verilerini hazırladığı bir raporla paylaştı. Rapora göre toplam 36.39 milyar dakikalık konuşma trafiği gerçekleşirken hizmet gelirleri ise 7.27 milyar TL olarak kaydedilmiş. Raporda Türk Telekom şebekesinden en çok 163 numaralı borç sorma servisinin, mobil operatörlerin şebekesinden ise en çok 112 acil servis numarasının arandığı belirtiliyor.

Yurtdışı aramalarına bakıldığında en çok aranan ülkenin hem sabit hem de mobil tarafta Almanya olduğu görülüyor. Bu ülkeyi İngiltere ve Rusya izlemiş. Rapor görüşmelerin çoğunlukla cep telefonları aracılığıyla yapıldığını gösteriyor. Toplam trafiğin yüzde 82.5’ini mobilden mobile giden konuşma trafiği oluşturdu. Mobil trafiğin çoğuysa operatörlerin kendi şebekeleri içinde gerçekleşti. Türkiye’de toplam 64.8 milyon mobil abonenin bulunduğunun kaydedildiği raporda bu sayısnın yaklaşık yüzde 66’sını ön ödemeli abonelerin oluşturduğu dile getirildi. 3G abone sayısının 2o11’in üçüncü çeyreği itibariyle 28.6 milyona ulaştığı da kaydedildi. Bu, toplam abone sayısjnın yüzde 44’ü seviyesine geliyor. Bu durumda Türkiye Avrupa’nın yüzde 30.1’lik 3G abone ortalamasının da üstüne çıkmış oldu.Faturalı mobil genişbant abone sayısı 3 milyon 133 bin 289, ön ödemeli mobil geniş bant abone sayısı da 2 milyon 191 bin 412 olarak belirtildi.

Raporda yer alan ilginç ayrıntılardan biri de mobil numara taşımayla ilgili. Rapora göre ağustos ayı itibariyle taşınan numara sayısı 35.6 milyonu geçti. Abone sayısına göre dağılıma bakıldığında Turkcell’in yüzde 53.13, Vodafone’un yüzde 27.53, Avea’nın ise yüzde 19.33’lük bir pay elde ettiği görüldü. Eylül ayı itibariyle bu üç operatörün abone kayıp oranları ise sırasıyla yüzde 2.58, 3.14 ve 3.97 olarak ölçüldü.

Raporun sonuç bölümünde detaylar şu şekilde özetlendi:

 • Türk Telekom ve mobil işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,03 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
 • Diğer işletmecilerin yaklaşık 1,24 milyar TL düzeyindeki net satış  gelirleriyle birlikte toplam telekomünikasyon hizmet gelirleri yaklaşık 7,27 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
 • Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 818 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 • Toplam mobil trafik  miktarı 36,39 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 5,14 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Trafiğin büyük bir  kısmını (%82,5) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır
 • Sektör çalışanlarının %68,14’ü Türk Telekom’da, %20,80’i mobil sektörde ve %11,06’sı diğer hizmet alanlarında çalışmaktadır.79
 • Sektörde toplam çalışanların  %77,4’ünü erkek, %22,6’sını  ise kadın  çalışanlar oluşturmaktadır.
 • 15,47 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de  penetrasyon oranı  yaklaşık %21,0 seviyelerine düşmüştür. Bununla birlikte; Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.
 • Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 163 (Telekom Borç Sorma) olmuştur.
 • Sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya’dır.
 • Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 22,07 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • Kasım 2011 itibariyle sabitte taşınan numara sayısı 116 bini geçmiştir.
 • Genişbant internet abone sayısı 13 milyona yaklaşmıştır.
 • İSS hizmetlerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 859 milyon TL’dir.
 • Sabit genişbant abonelerinin %91’i  xDSL teknolojisini kullanırken, AB ortalaması Temmuz 2010 itibariyle %78 olarak gerçekleşmiştir.
 • Temmuz 2010 tarihi itibariyle AB ülkelerinde ortalama olarak %16 ile kablo internet bağlantısı tercih edilirken, Türkiye’de kablo internet hizmetinin genişbant içindeki payı %5’e çıkmıştır.
 • Mobil  bilgisayardan ve cepten  internet abone sayısı  5.324.701’e ulaşmıştır. Toplam mobil genişbant internet kullanım miktarı ise  8561 TByte olmuştur.
 • Türkiye’deki sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %80,2’si 8 Mbit/s hıza kadar olan bağlantıya sahip abonelik türünü tercih etmektedir.
 • Mobil bilgisayardan internet abonelerinin %67,1’i 100 Mb üzerikullanıma sahiptir.
 • “Nic.tr”  kayıtlarında 271.716 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının, %71,1’i  “com.tr”,  %9,4’ü “gen.tr”,  %4,0’ü “gov.tr”, %3,9’u “k12.tr” uzantısına sahiptir.
 • Türkiye’de yaklaşık %87,9 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 64,8 milyon mobil abone bulunmaktadır.
  3G abone sayısı 28,6 milyona ulaşmıştır.
 • Faturalı mobil genişbant abone sayısı 3.133.289, ön-ödemeli mobil genişbant abone sayısı 2.191.412 olarak gerçekleşmiştir.
 • Mobil abonelerin yaklaşık %66’sını ön ödemeli aboneler oluşturmaktadır.
 • Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Acil Servis)’dir.
 • SMS sayısı yaklaşık  38,5 milyar âdet olarak gerçekleşirken, MMS sayısı yaklaşık 36 milyona yükselmiştir.
 • Konuşma gelirleri; Turkcell’in gelirlerinin %69,1’ini,  Avea’nın gelirlerinin %74,0’ünü ve Vodafone’un gelirlerinin %74,2’sini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %11,2’sini, Avea’nın gelirlerinin %11,3’ünü ve Vodafone’un gelirlerinin %14’ünü oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Vodafone’da %8,2, Avea’da %10,9 ve Turkcell’de %11,6 paya sahiptir.
 • Turkcell için abone başına ortalama aylık gelir 21,1 TL, Vodafone için 21,5 TL, Avea için ise 21,3 TL’dir.
 • Türkiye,  261 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile İrlanda, Norveç,  İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya’nın üstünde yer almaktadır.
 • Alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu  34.165 km’dir. Telekom’un ise 2011 yılı birinci çeyrek itibariyle 134.000 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 114.000 km’si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.84
 • Altyapı işletmecilerinin toplam abone sayısı  32.341 olup, bu hizmetlerden elde ettikleri toplam gelir yaklaşık  103 milyon TL seviyesindedir.
 • TÜRKSAT’ın toplam Kablo TV abone sayısı 1.236.089 olup, Teledünya markasıyla hizmette olan sayısal kablo TV abone sayısı
  409.792 olarak gerçekleşmiştir. Kablo telefon hizmetinden yararlanan 18.309 abone bulunmaktadır.  27.460 abone IPTV hizmetinden faydalanmaktadır.
 • Kablo internet abone sayısı 407.502’ye ulaşmıştır.
 • Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 10.749 aboneye hizmet sunmaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler yaklaşık 37,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Uydu platform hizmetlerinde toplam abone sayısı  3.708.652  olup, bu hizmete ilişkin gelirler yaklaşık 24,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 • GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 2958, gelir yaklaşık 4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  Rehberlik hizmeti işletmecilerinin toplam çağrı sayısı  16.129.748 olup toplam çağrı süresi 20.664.339 dakikadır. Üç aylık gelirleri ise yaklaşık 21,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 • Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 1579, kullanıcı sayısı  34.083, toplam geliri yaklaşık 1,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Raporda sadece sabit ve mobil telefon sektörüyle ilgili değil; kablolu yayın, uydu haberleşme, uydu platform gibi sektörlerle ilgili veriler de yer almakta. İlgili bağlantıdan BTK’nın bu raporunu indirip okuyabilirsiniz.

İlgili – BTK [PDF]

Teknoblog’u XFlipboard, Google Haberler ve Instagram‘da takip et!

İLGİLİ HABERLER