Eğlence

MIDI otuzuncu yaşını kutluyor

On yıl veya daha uzun süredir kullanılan dijital teknolojier oldukça küçük bir grup oluşturuyor. Bu grubun elemanlarından birisi de elektronik enstrümanlar arasındaki iletişimin evrensel standardı olan MIDI (Musical Instrument Digital Interface) teknolojisi. 1983 yılında tanıtılan MIDI teknolojisi o günden bu yana değişmeden gelirken, Microsoft’un aynı yıl Windows 1.0’ı tanıttığı düşünülünce aradan geçen zamanın uzunluğu bir kez daha anlaşılıyor.

midi-290113

MIDI’nin arayüz tasarımı günümüzden bakıldığında taş devrine aitmiş gibi gözükse de halen tüm büyük kayıt stüdyolarında bu teknolojinin varlığına rastlamak mümkün. Günümüzde elektronik müzikle uğraşan hemen hemen tüm müzisyenler MIDI’den faydalanırken, farklı müzik türlerinin gelişimi de MIDI’nin tasarım ögelerinden direkt olarak etkilenmiş durumda. MIDI teknolojisinin temellerini Jim Scott ve Bob Moog tarafından 1975’te geliştirilen Micromoog’a dayanıyor. İlk olarak Sequential Circuits Prophet-600’de kullanılan MIDI kısa sürede klavyelerden elektronik davul setlerine pek çok elektronik enstrüman için bir standart haline dönüştü. Başka hiçbir müzikal araç MIDI kadar fazla enstrümanda kullanılmazken, pek çok müzisyen de MIDI sayesinde vizyonunu genişletme imkanına kavuştuğu da bir gerçek. Varlığını güçlenerek sürdüren MIDI teknolojisinin sahip olduğu gücü ve etkiyi çok uzun bir süre daha koruyacağı rahatlıkla söylenebilir.

İlgili >> The Verge

İLGİLİ HABERLER